Brak produktów

Darmowa wysyłka! Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Darmowa wysyłka!
Razem (brutto)

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Huta Łabędy S.A.


ul. Zawadzkiego 45
41-109 Gliwice

Tel.: (+48) 32 234 72 01
Faks: (+48) 32 234 21 41

E-mail: office@hutalab.com.pl


Obsługa klienta

Odbiór zamówionych wyrobów stalowych

ul. Metalowców 9
41-109 Gliwice
Brama nr 2


Tel. (+48) 32 234 72 92
Tel. (+48) 32 234 72 96
GSM: (+48) 668 390 891
GSM: (+48) 881 942 850
Faks: (+48) 32 234 73 00

E-mail: sklep@hutalab.com.pl

Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 15.
Poza godzinami pracy Biura jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerami GSM.


Wyślij wiadomość

11.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca, zwany dalej w tym punkcie: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: HUTA ŁABĘDY S.A., ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice, adres poczty elektronicznej: sklep@hutalab.com.pl.

11.2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. w celu kierowania przez Administratora treści marketingowych usług własnych w sposób, na który wyraziłeś zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Administratora polega na przesyłaniu treści marketingowych usług własnych w okresie świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który wyraziłeś zgodę,
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

11.3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

11.4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Ciebie przez Administratora treści marketingowych usług własnych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iii) w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit. d) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

11.5. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. biurom rachunkowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania.

11.6. Administrator nie przekaże Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

11.7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

11.8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

11.9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zamknij